تصور کردن بهداشت بیماری مبتلا شدن اخبار پزشکی

تصور کردن: بهداشت بیماری مبتلا شدن اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی حضور محافظان در اطراف روحانیت آنها را از مردم جدا کرد / آیت‌الله هاشم‌زاده‌ هریسی

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: هنگامی که 5 یا 10 محافظ دور اشخاص هستند، این مسئله روحانیت و مسئولان را از مردم جدا کرد و می کند، حال آنکه امنیت در کشور برقرا

حضور محافظان در اطراف روحانیت آنها را از مردم جدا کرد / آیت‌الله هاشم‌زاده‌ هریسی

آیت الله هاشم زاده هریسی: حضور محافظان در اطراف روحانیت آنها را از مردم جدا کرد

عبارات مهم : روحانیت

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: هنگامی که 5 یا 10 محافظ دور اشخاص هستند، این مسئله روحانیت و مسئولان را از مردم جدا کرد و می کند، حال آنکه امنیت در کشور برقرار و اثر و آثاری از منافقین، ترور و ناامنی در کشور باقی نمانده است.

به گزارش جماران، عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: خیلی از روحانیون حفاظت نمی خواهند ولی در عمل انجام شده است قرار گرفتند و تصور می کنند اگر نباشد، ناامنی می شود ولی هنگامی که ببینند با برداشتن اینها اتفاقی نمی افتد و آثار خوب نیز به دنبال دارد حتما استقبال و دیگران را به این کار تشویق می کنند.

حضور محافظان در اطراف روحانیت آنها را از مردم جدا کرد / آیت‌الله هاشم‌زاده‌ هریسی

آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی راجع به برداشتن شدن نردهای بین مردم و مسئولان در نمازجمعه های تبریز و استقبال آن از سوی بعضی اشخاص روحانی گفت: باید به کسی که این کار را کرد آفرین گفت چون هنگامی که فاصله بین جامعه و مسئولان کم شود آثار خوبی خواهد داشت بنابراین اتفاق خوب و مبارکی است و باید قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه کشیدن نرده بین مسئولان و مردم در نمازجمعه از بدعت های اجتماعی بود که جنبه دینی هم پیدا کرد، افزود: اوایل انقلاب منافقین اقدام به ترور، کشت و کشتار و ایجاد ناامنی کردند بنابراین به طور موقت این نرده ها را در نمازجمعه کشیدند ولی بعد که منافقین ساقط و ناامنی ها برطرف شدند و امنیت بسیار ریشه داری در کشور به وجود آمد، این اقدام موقتی و موردی متأسفانه ادامه پیدا کرد و ماند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: هنگامی که 5 یا 10 محافظ دور اشخاص هستند، این مسئله روحانیت و مسئولان را از مردم جدا کرد و می کند، حال آنکه امنیت در کشور برقرا

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه علاوه بر نرده کشیدن، محافظت های وسیع و نه معمولی از روحانیت و مسئولان انجام شد، اظهار کرد: هنگامی که 5 یا 10 محافظ دور اشخاص هستند، این مسئله روحانیت و مسئولان را از مردم جدا کرد و می کند، حال آنکه امنیت در کشور برقرار و اثر و آثاری از منافقین، ترور و ناامنی در کشور باقی نمانده است.

وی یادآور شد: فقط مسئله وجود نرده بین مردم و مسئولان در نمازجمعه نیست. با از بین رفتن عوامل ناامنی، کسی نیست که سطح حفاظت از شخصیت ها را تعدیل کند تا در یک حد مهم فقط انجام شود بنابراین اعتقاد دارم باید حکومت را راحت اداره کنیم، نگذاریم مردم تصور کنند نامحرم هستند و امکان دسترسی به روحانیت و مسئولان ندارند.

هاشم زاده هریسی بیان کرد: هرچه سطح حفاظت ها کمتر شود بهتر است چون روحانیت و مسئولان باید به مردم برگردند متأسفانه این مسئله عادت شده است فکر کردند نباشد ناامنی می شود، خیر این طور نیست. خیلی از روحانیون این را نمی خواهند ولی در عمل انجام شده است قرار گرفتند و تصور می کنند اگر نباشد ناامنی می شود ولی هنگامی که ببیند با برداشتن اینها اتفاقی نمی افتد و آثار خوب نیز به دنبال دارد حتما استقبال و دیگران را به این کار تشویق می کنند بنابراین همان مسئولان و روحانیت باید قدم جلو بگذارند تا این کار انجام شود، از هم الگو و سرمشق بگیرند تا این پرسشها به تدریج حل شود.

حضور محافظان در اطراف روحانیت آنها را از مردم جدا کرد / آیت‌الله هاشم‌زاده‌ هریسی

واژه های کلیدی: روحانیت | مسئولان | منافقین | نمازجمعه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs